bhari bhari hindi song lyrics

142 Views
Feb 6, 2020

Bhari bhari Matke jalsoo x2
Chal chal Kahe dagr chali
Pag pag pag
Dhoni sunn chauk pade
Kahi kahi muri pah gaye
Bhari bhari Matke jalso
Chal chal Kahee dagr chali

Dagr chali dekho dagr chali
Dagr chali dekho dagr chali

Achra sar sar sarso sarko
Karkar karkar churiya karki

Achra sar sar sarko sarsar
Karkar karkar churiya karki

Tad tad tad matke chatki
Char char mein bheeg gai

Bhari bhari matke jalso
Chal chal kai dagar chali

Saanan Saanan kahi pawan chali
Ang ang Bhichat sihar gai
Ang ang Bhichat sihar gai
Hasi HAsi sab pari Hash kari

Nit nit chedat laj gai x2
Na na kari mai har gai braj
Sam Mai Mor bani x2

Bhari Bhari matke jalsoo
Chal Chal Kahi Dagar Chali
Pag Pag Dhani Chak Padi

Kahi Kahi Meri Pah Gi
Dagar Chali Dagar Chali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *